Klimatförändring

Om klimatförändring

Paris, Trump och Miljömålsberedningen

Dags att skriva några rader om vad som hänt sedan sist. Parisavtalet har blivit godkänt 4 november 2016, nästa klimattoppmöte har börjat i Marocko och nu har även Donald Trump blivit vald till president i USA. I Sverige har Miljömålsberedningen kommit fram till hur Sverige ska jobba med att minska klimatutsläppen.

Parisavtalet är en framgång i sig och en väg mot att få kontroll på klimatet. Men avtalet behöver förstärkas, om det följs helt och hållet vilket inte är så troligt så ger det troligen en uppvärmning som är högre än dom 2 grader som FN beslutat är den högsta uppvärmning vi kan klara av. Klimatmötet som pågår nu i Marocko handlar om att hur dessa nationella mål ska tolkas och genomföras. Obama gjorde ett bra jobb som tillsammans med Kina lyckades få till ett så snabbt godkännande av avtalet.

Kevin Andersson har blivit Zennström-professor i Uppsala dit han åker utan att flyga. Här är ett av hans föredrag (borttaget kommer igen).

Donald Trump å sin sida har en helt annan uppfattning om Paris-avtalet och klimatförändring. Han tror inte alls på det och tycker att avtalet förstör för näringslivet i USA. Han har för avsikt att gå ur Parisavtalet eller hela klimatförhandlingsprocessen.

Trump kommer att utse en del medarbetare som kommer från skum bakgrund. Myron Ebell blir chef för EPA (USAs Naturvårdsverk), här föredag från Hartland Institures årliga konferens för klimatskeptiker.

I Sverige har Miljömålsberedningen som består av alla partier utom SD kommit fram till hur klimatet ska hanteras. En av poängerna med att ha en beredning var att alla partier skulle vara med och kunna enas om huvuddragen. Det betyder också att vissa saker inte varit möjligt att ta upp, tex konsumtionsperspektivet. Här ett föredrag om Sveriges klimatpolitik.

Anledningen till att man sak mäta konsumtionsperspektiv är att det är ju inte bättre att vi äter kött från utlandet än producerat i Sverige för klimatet. Att flytta ut sin produktion till andra länder, mycket har flyttat från västvärlden till Kina, hjälper inte klimatet.

utslapp-per-capita

Detta mäter produktionsutsläpp, Sverige ligger ganska högt. Men i verkligheten har vi större klimatutsläpp i Sverige då flyg, båttrafik och konsumtion räknas med.

Leave a comment »

Uppdatering

Här lite av varje.

2014 kom en film som heter “Merchants of Doubt”, hade tyvärr inte möjlighet att se den, hittade ingen site som visade filmen. Filmen fanns på Youtube ett tag, inte nu längre.

Skype-grundaren Niklas Zennström sponsrar klimatforskning. Här är klipp från när Kevin Andersson lanseras som gästprofessor. Han vägrar att flyga så resan till Uppsala tog 50 timmar.

Boken “En värld drogad av olja” av Kjell Aleklett fokuserar på peek-oil och vad det kommer att få för konsekvenser. Han används ibland av klimatförnekare för han är väldigt kritisk till IPCC för deras modeller. Hans forskning visar att vi inte har den mängden olja att kunna skapa så mycket utsläpp.

Leave a comment »

Irriterande insändare

Mälarönytt, en av två lokaltidningar på Ekerö, hade denna insändare förra veckan.

image

Det är irriterande att klimatförnekarna lyckas få in sån här smörja i en insänare som tidningen accepterar att trycka.

Här påstås att det är omöjligt att mäta koldioxidens växthuseffekt men det har man kunnat gör sedan 1800-talet.

Här sägs att det inte varit någon höjning av temperaturen senaste 18 åren. Hur kan man då förklara att förra året är det varmaste som uppmätts och att februari i år är den varmaste månaden (med en marginal på 0,2 grader, det liknas vid Bob Beamons jätteskutt i längdhopp i Mexico OS).

image

Sedan sägs att Arktis var isfritt på 1930-talet, förstår inte vad det kommer ifrån. Här är isutbredningen bakåt i tiden.

image

En vanlig myt är att isen vid Antarktis ökar men det stämmer inte, däremot ökar havsisen något. Förklaras på denna länk.

Kolla denna välinfomerade websida om vanliga myter om klimatet

 

Leave a comment »

Kan elnätet fungera med bara förnybart

Att sol och vind är oregelbundet får jag höra hela tiden i dom facebook-grupper jag är med i om klimatet. Här förklarat att det är en myt.

Och här lite mer om framtiden utan fossil energi.

Leave a comment »

Relation utsläpp – koldioxidhalt – värme

Jag är lite avundsjuk på dom som är religiösa och även på dom som inte tror på klimatförändring. Kom på när jag var ute och gick med hunden, fin eftermiddag, ljust, vindstilla och månen var tydlig på himlen. Tänkte att detta kommer att försvinna för min del så småningom. Religiösa får ju så att säga en andra chans, dom tror på ett liv efter detta. Och dom som inte tror på klimatförändringen behöver inte bry sig om det dom gör med vår jord och vad det får för konsekvenser för framtida generationer.

Relationen mellan utsläpp, koldioxidhalt och värme är inte så uppenbar som man kan tro. Koldioxidhalten beror på aggregering av utsläpp över lång tid. Sedan tar det lång tid för jorden att anpassa sig till en viss nivå på koldixid. Så den nivå av koldioxid som vi har nu (ca 400 ppm) kommer det ta några hundra år för jorden att anpassa sig till. Men dessutom ökar vi halten vilket inte är bra. Politiskt är detta nästan en omöjlig utmaning eftersom det krävs så väldigt stora förändringar för att värmen på lång sikt ska stanna på en behaglig nivå.

Såg en bra youtube-serie med Dan Miller, den känns helt aktuell även om den faktiskt är några år gammal.

Och hur gick det på klimatmötet i december? Så där, många försöker se det som något stort och viktigt men dom flesta medger att det inte alls räcker.

Leave a comment »

Inför klimatmötet i Paris

Halten av CO2 (koldioxid) i atmosfären ökar på mycket oroande sätt. Mycket brant kurva.

image

Eftersom CO2 är en växthusgas med långtidsverkande effekt värms jorden. Även om nivån gick att få i balans genom nödstopp i klimatutsläpp så kommer jorden att fortsätta värmas många år framöver. Så vi måste alltså inte bara sluta öka utsläppen globalt utan minska rejält.

När det blir varmare händer en hel del saker. Risk för dödliga värmeböljor är väl den mest uppenbara (t ex 30000 dog i Ryssland 2006). Avdunstningen ökar så vissa områden blir torrare (regnskogen Amazonas kommer att bli öken vid ca 3 graders uppvärmning). Mycket fler skogsbränder. Häftigare regn och stormar skapas när moln åker över varmare hav. När glaciärer smälter försvinner färskvattentillgång för stora befolkningsområden och det påverkar jordbruket. När Grönland, Antarktis och glaciärer smälter höjs vattennivån (den höjs dessutom av sig själv genom att varmare vatten expanderar).

image

Forskningen är nästan helt enig om detta. Däremot finns det en viss osäkerhet om exakta nivåer men det är inget som borde stoppa kraftfulla åtgärder. Det finns ingen större vetenskaplig institution som motsäger detta. IPCC är ett FN-organ som stöds av 192 regeringar. Minst 80 länders vetenskapsakademier har uttalat sig i samma riktning. Storföretagen, som t ex Exxon, BP, IKEA, Google, Walmart, Apple, är med och kräver krafttag för att minska klimatutsläppen.

I slutet av november börjar klimatförhandling i Paris, dagen innan planeras demonstrationer i 170 länder. Här info om den i Stockholm.

image

Www.runforyourlife.nu är en stafett 4450 km från Kiruna till Paris. Varje löpare presenteras med sin klimathistoria.

runforyourlife1

I Paris ska världen försöka komma överens om sätt att få jordens temperatur att inte gå över 2 grader. Det blir svårt för hittills har det material som presenterats svarat mot ca 3 graders varmare. I huvudsak är metoden att hålla ner tempen att minska klimatutsläppen och det gör man genom att byta energislag från koldioxidintensiv olja, kol och gas till förnybar energi och effektivisering.

Leave a comment »

Climate Denial 101x

Jag gick sjuveckors kurs på nätet tidigare i år. Dels förklarades hur det står till med klimatet och dels var det en del om hur man ska bemöte klimatförnekare.

Först en intro till kursen.

Och här lite feedback från dom som sett kursen.

Varje vecka fick man se ett antal videosnuttar och så var det kontrollfrågor på det. Här är några exempel.

Här är en del bonusmaterial till kursen, fulla intervjuer med kända forskare.

Hel intervju med Michael Mann.

Hel intervju med Naomi Oreskes.

Intervju med Simon.

Intervju med Ulrich Ecker.

Leave a comment »

Solceller – Förnybart – Klimatet

Ska vara med och prata om solceller, förnybart och klimatet på Miljöpartiets cafehelg nästa helg. Här är ett utkast.

Solceller

Historia

Att solen kan skapa elektriska spänningar upptäcktes runt 1850 men det var Albert Einstein som beskrev hur det går till och fick Nobelpris för det 1921. När man lyckades göra solceller på 50-talet så var det bara användbart i specifika sammanhang som tex rymdindustrin. Det är bara senaste 10 åren som solceller har slagit igen. Tyskland var tidiga med att satsa på solceller genom stödsystem och garanterade elpriser  och är därför största nation vad gäller solceller i nuläget.

sfk_03
Installerad total kapacitet per land

sfk_05
Installerad effekt per år i MW. 1 MW är ca 4000 solcellspaneler


Dokumentär om tyska Energiwende

Framtid

– enklare material och produktionsprocesser som ger billigare solceller

– nya typer av solceller, tex genomskinnliga som kan användas som fönsterglas

– metoder för att lagra solel i batterier (i nuläget dyrt)

– smartare elnät och hushållsapparater som kan hjälpa till att anpassa förbrukning och tillgång på el, tex varmvattenberedare, kyl och frys som kan ta emot information från elnätet

Nuläge världen

Senaste åren såldes det ungefär lika många solcellspaneler som iPhones. En solcellspanel är ca 1 1/2 kvadratmeter i en storlek som passar för transport. Senaste åren har det sålds över 100 miljoner paneler om året.

sfk_01
Detta visar förändringen av elproduktion i EU mellan 2000 och 2013.

Sverige

I Sverige är solceller ganska marginellt ännu så länge med en kapacitet som är mindre än 1% av vad Tyskland har. Detta trots att solförhållanderna är lika.
sfk_04

Att sätta upp solceller

1. För att kunna sätta upp solceller behövs ett tak som är i söderläge eller i närheten av det. Taket får inte skuggas och det ska vara ett tak som håller för installation.

2. Det går att söka statligt stöd men det är kö så det kan ta tid att få ett beslut. Så sök nu och fundera sedan. Om man bygger utan stöd kan man få ROT-avdrag för arbetskostnaden.

3. Först monterar solcellsleverantören solcellerna på taket och skickar in några elkablar som sedan elektrikern kommer och kopplar in i husets proppskåp. Sedan kan elbolaget byta mätare så att dom kan mäta både import och export.

sfk_06

När man ska fundera på om det är lönsamt med solceller så ska man fundera på vad man betalar när man köper el på nätet och hur det priset kommer att utvecklas framöver. Även om produktionskostnaden skulle bli billigare genom teknisk utveckling så kommer distributionskostnaden att öka i takt med allt annat.

Förnybart

Vindkraft är ger i nuläget mycket mer el än solceller. Det varierar väldigt hur långt olika länder har kommit. Tyskland har nästan 10 ggr så mycket som Sverige som har 5 ggr mer än Norge som har 50 ggr mer än Ryssland. Vindenergi står får ca 40% av Danmarks el.

Wind_EU

Klimatet

En video om vårt beroende av fossil energi.

Leave a comment »