Klimatförändring

Om klimatförändring

Paris, Trump och Miljömålsberedningen

Dags att skriva några rader om vad som hänt sedan sist. Parisavtalet har blivit godkänt 4 november 2016, nästa klimattoppmöte har börjat i Marocko och nu har även Donald Trump blivit vald till president i USA. I Sverige har Miljömålsberedningen kommit fram till hur Sverige ska jobba med att minska klimatutsläppen.

Parisavtalet är en framgång i sig och en väg mot att få kontroll på klimatet. Men avtalet behöver förstärkas, om det följs helt och hållet vilket inte är så troligt så ger det troligen en uppvärmning som är högre än dom 2 grader som FN beslutat är den högsta uppvärmning vi kan klara av. Klimatmötet som pågår nu i Marocko handlar om att hur dessa nationella mål ska tolkas och genomföras. Obama gjorde ett bra jobb som tillsammans med Kina lyckades få till ett så snabbt godkännande av avtalet.

Kevin Andersson har blivit Zennström-professor i Uppsala dit han åker utan att flyga. Här är ett av hans föredrag (just på denna har något lagt på dramatisk musik, lite lustigt).

Donald Trump å sin sida har en helt annan uppfattning om Paris-avtalet och klimatförändring. Han tror inte alls på det och tycker att avtalet förstör för näringslivet i USA. Han har för avsikt att gå ur Parisavtalet eller hela klimatförhandlingsprocessen.

Trump kommer att utse en del medarbetare som kommer från skum bakgrund. Myron Ebell blir chef för EPA (USAs Naturvårdsverk), här föredag från Hartland Institures årliga konferens för klimatskeptiker.

I Sverige har Miljömålsberedningen som består av alla partier utom SD kommit fram till hur klimatet ska hanteras. En av poängerna med att ha en beredning var att alla partier skulle vara med och kunna enas om huvuddragen. Det betyder också att vissa saker inte varit möjligt att ta upp, tex konsumtionsperspektivet. Här ett föredrag om Sveriges klimatpolitik.

Anledningen till att man sak mäta konsumtionsperspektiv är att det är ju inte bättre att vi äter kött från utlandet än producerat i Sverige för klimatet. Att flytta ut sin produktion till andra länder, mycket har flyttat från västvärlden till Kina, hjälper inte klimatet.

utslapp-per-capita

Detta mäter produktionsutsläpp, Sverige ligger ganska högt. Men i verkligheten har vi större klimatutsläpp i Sverige då flyg, båttrafik och konsumtion räknas med.

Leave a comment »

Uppdatering

Här lite av varje.

2014 kom en film som heter “Merchants of Doubt”, hade tyvärr inte möjlighet att se den, hittade ingen site som visade filmen. Filmen fanns på Youtube ett tag, inte nu längre.

Skype-grundaren Niklas Zennström sponsrar klimatforskning. Här är klipp från när Kevin Andersson lanseras som gästprofessor. Han vägrar att flyga så resan till Uppsala tog 50 timmar.

Boken “En värld drogad av olja” av Kjell Aleklett fokuserar på peek-oil och vad det kommer att få för konsekvenser. Han används ibland av klimatförnekare för han är väldigt kritisk till IPCC för deras modeller. Hans forskning visar att vi inte har den mängden olja att kunna skapa så mycket utsläpp.

Leave a comment »

Irriterande insändare

Mälarönytt, en av två lokaltidningar på Ekerö, hade denna insändare förra veckan.

image

Det är irriterande att klimatförnekarna lyckas få in sån här smörja i en insänare som tidningen accepterar att trycka.

Här påstås att det är omöjligt att mäta koldioxidens växthuseffekt men det har man kunnat gör sedan 1800-talet.

Här sägs att det inte varit någon höjning av temperaturen senaste 18 åren. Hur kan man då förklara att förra året är det varmaste som uppmätts och att februari i år är den varmaste månaden (med en marginal på 0,2 grader, det liknas vid Bob Beamons jätteskutt i längdhopp i Mexico OS).

image

Sedan sägs att Arktis var isfritt på 1930-talet, förstår inte vad det kommer ifrån. Här är isutbredningen bakåt i tiden.

image

En vanlig myt är att isen vid Antarktis ökar men det stämmer inte, däremot ökar havsisen något. Förklaras på denna länk.

Kolla denna välinfomerade websida om vanliga myter om klimatet

 

Leave a comment »

Kan elnätet fungera med bara förnybart

Att sol och vind är oregelbundet får jag höra hela tiden i dom facebook-grupper jag är med i om klimatet. Här förklarat att det är en myt.

Och här lite mer om framtiden utan fossil energi.

Leave a comment »

Relation utsläpp – koldioxidhalt – värme

Jag är lite avundsjuk på dom som är religiösa och även på dom som inte tror på klimatförändring. Kom på när jag var ute och gick med hunden, fin eftermiddag, ljust, vindstilla och månen var tydlig på himlen. Tänkte att detta kommer att försvinna för min del så småningom. Religiösa får ju så att säga en andra chans, dom tror på ett liv efter detta. Och dom som inte tror på klimatförändringen behöver inte bry sig om det dom gör med vår jord och vad det får för konsekvenser för framtida generationer.

Relationen mellan utsläpp, koldioxidhalt och värme är inte så uppenbar som man kan tro. Koldioxidhalten beror på aggregering av utsläpp över lång tid. Sedan tar det lång tid för jorden att anpassa sig till en viss nivå på koldixid. Så den nivå av koldioxid som vi har nu (ca 400 ppm) kommer det ta några hundra år för jorden att anpassa sig till. Men dessutom ökar vi halten vilket inte är bra. Politiskt är detta nästan en omöjlig utmaning eftersom det krävs så väldigt stora förändringar för att värmen på lång sikt ska stanna på en behaglig nivå.

Såg en bra youtube-serie med Dan Miller, den känns helt aktuell även om den faktiskt är några år gammal.

Och hur gick det på klimatmötet i december? Så där, många försöker se det som något stort och viktigt men dom flesta medger att det inte alls räcker.

Leave a comment »

Inför klimatmötet i Paris

Halten av CO2 (koldioxid) i atmosfären ökar på mycket oroande sätt. Mycket brant kurva.

image

Eftersom CO2 är en växthusgas med långtidsverkande effekt värms jorden. Även om nivån gick att få i balans genom nödstopp i klimatutsläpp så kommer jorden att fortsätta värmas många år framöver. Så vi måste alltså inte bara sluta öka utsläppen globalt utan minska rejält.

När det blir varmare händer en hel del saker. Risk för dödliga värmeböljor är väl den mest uppenbara (t ex 30000 dog i Ryssland 2006). Avdunstningen ökar så vissa områden blir torrare (regnskogen Amazonas kommer att bli öken vid ca 3 graders uppvärmning). Mycket fler skogsbränder. Häftigare regn och stormar skapas när moln åker över varmare hav. När glaciärer smälter försvinner färskvattentillgång för stora befolkningsområden och det påverkar jordbruket. När Grönland, Antarktis och glaciärer smälter höjs vattennivån (den höjs dessutom av sig själv genom att varmare vatten expanderar).

image

Forskningen är nästan helt enig om detta. Däremot finns det en viss osäkerhet om exakta nivåer men det är inget som borde stoppa kraftfulla åtgärder. Det finns ingen större vetenskaplig institution som motsäger detta. IPCC är ett FN-organ som stöds av 192 regeringar. Minst 80 länders vetenskapsakademier har uttalat sig i samma riktning. Storföretagen, som t ex Exxon, BP, IKEA, Google, Walmart, Apple, är med och kräver krafttag för att minska klimatutsläppen.

I slutet av november börjar klimatförhandling i Paris, dagen innan planeras demonstrationer i 170 länder. Här info om den i Stockholm.

image

Www.runforyourlife.nu är en stafett 4450 km från Kiruna till Paris. Varje löpare presenteras med sin klimathistoria.

runforyourlife1

I Paris ska världen försöka komma överens om sätt att få jordens temperatur att inte gå över 2 grader. Det blir svårt för hittills har det material som presenterats svarat mot ca 3 graders varmare. I huvudsak är metoden att hålla ner tempen att minska klimatutsläppen och det gör man genom att byta energislag från koldioxidintensiv olja, kol och gas till förnybar energi och effektivisering.

Leave a comment »

Climate Denial 101x

Jag gick sjuveckors kurs på nätet tidigare i år. Dels förklarades hur det står till med klimatet och dels var det en del om hur man ska bemöte klimatförnekare.

Först en intro till kursen.

Och här lite feedback från dom som sett kursen.

Varje vecka fick man se ett antal videosnuttar och så var det kontrollfrågor på det. Här är några exempel.

Här är en del bonusmaterial till kursen, fulla intervjuer med kända forskare.

Hel intervju med Michael Mann.

Hel intervju med Naomi Oreskes.

Intervju med Simon.

Intervju med Ulrich Ecker.

Leave a comment »

Solceller – Förnybart – Klimatet

Ska vara med och prata om solceller, förnybart och klimatet på Miljöpartiets cafehelg nästa helg. Här är ett utkast.

Solceller

Historia

Att solen kan skapa elektriska spänningar upptäcktes runt 1850 men det var Albert Einstein som beskrev hur det går till och fick Nobelpris för det 1921. När man lyckades göra solceller på 50-talet så var det bara användbart i specifika sammanhang som tex rymdindustrin. Det är bara senaste 10 åren som solceller har slagit igen. Tyskland var tidiga med att satsa på solceller genom stödsystem och garanterade elpriser  och är därför största nation vad gäller solceller i nuläget.

sfk_03
Installerad total kapacitet per land

sfk_05
Installerad effekt per år i MW. 1 MW är ca 4000 solcellspaneler


Dokumentär om tyska Energiwende

Framtid

– enklare material och produktionsprocesser som ger billigare solceller

– nya typer av solceller, tex genomskinnliga som kan användas som fönsterglas

– metoder för att lagra solel i batterier (i nuläget dyrt)

– smartare elnät och hushållsapparater som kan hjälpa till att anpassa förbrukning och tillgång på el, tex varmvattenberedare, kyl och frys som kan ta emot information från elnätet

Nuläge världen

Senaste åren såldes det ungefär lika många solcellspaneler som iPhones. En solcellspanel är ca 1 1/2 kvadratmeter i en storlek som passar för transport. Senaste åren har det sålds över 100 miljoner paneler om året.

sfk_01
Detta visar förändringen av elproduktion i EU mellan 2000 och 2013.

Sverige

I Sverige är solceller ganska marginellt ännu så länge med en kapacitet som är mindre än 1% av vad Tyskland har. Detta trots att solförhållanderna är lika.
sfk_04

Att sätta upp solceller

1. För att kunna sätta upp solceller behövs ett tak som är i söderläge eller i närheten av det. Taket får inte skuggas och det ska vara ett tak som håller för installation.

2. Det går att söka statligt stöd men det är kö så det kan ta tid att få ett beslut. Så sök nu och fundera sedan. Om man bygger utan stöd kan man få ROT-avdrag för arbetskostnaden.

3. Först monterar solcellsleverantören solcellerna på taket och skickar in några elkablar som sedan elektrikern kommer och kopplar in i husets proppskåp. Sedan kan elbolaget byta mätare så att dom kan mäta både import och export.

sfk_06

När man ska fundera på om det är lönsamt med solceller så ska man fundera på vad man betalar när man köper el på nätet och hur det priset kommer att utvecklas framöver. Även om produktionskostnaden skulle bli billigare genom teknisk utveckling så kommer distributionskostnaden att öka i takt med allt annat.

Förnybart

Vindkraft är ger i nuläget mycket mer el än solceller. Det varierar väldigt hur långt olika länder har kommit. Tyskland har nästan 10 ggr så mycket som Sverige som har 5 ggr mer än Norge som har 50 ggr mer än Ryssland. Vindenergi står får ca 40% av Danmarks el.

Wind_EU

Klimatet

En video om vårt beroende av fossil energi.

Leave a comment »

Climate change is man made 50 – 49

Intressant aktuella youtub klipp här. I senaten i USA har man nu haft två omröstningar. I den ena var fråga om klimatet blir varmare, där blev det 98 – 1 för att klimatförändring pågår (its real). Den andra omröstningen var ifall människan är huvudorsaken till att klimatet ändras, här blev det 50 – 49 för att det är det, dvs den linje vetenskapen följer fick en mycket knapp majoritet. Känns lite som en seger i alla fall med tanke på att oljebolagen är den i särklass mäktigaste lobbygruppen i senaten, enorma summor används för att övertyga senaten om att ta det lugnt med åtgärder.


Leave a comment »

Hur mäter man?

Det finns flera sätt att mäta klimatpåverkan för ett land och det bidrar till att göra det svårt att förstå för allmänheten.

Utsläpp Konsumtionsperspektiv

Denna bild visar ett av problemen. Ska man mäta som Kyoto-avtalet mäts endast inhemska utsläpp där man tar bort sjöfart och utrikesflyg så får man den ljusblå bilden här och då har vi minskat utsläppen en del. Räknar man ur konsumtionsperspektiv, ungefär summan av alla invånares klimatpåverkan oavsett om det sker inom eller utanför landet (tex genom import av studsmatt, bil, kött och kläder), då har vi i rika Sverige ökat utsläppen en del. Och problemet är att enligt klimatforskarna så måste vi minska utsläppen radikt. Reinfelt brukar försvara att mäta utsläpp enligt Kyoto-protokollet.

När man börjar jämföra länder finns det en del olika sätt att räkna. Rena inhemska CO2-utsläpp  per land och då kommer Kina, USA och Indien först.
Sortera på annual CO2 emissions
Men eftersom nästan allt vi gör skapar CO2-utsläpp så är det ju lite orättivst att inte ta hänsyn till befolkningsmängd och då blir det istället utsläpp / capita man ska räkna.
Samma länk men sortera på per capita
Då hamnar några små arabländer högst (som slösar ofantligt men sin olja) och det USA är det större land som har högst utsläpp. Det här är alltså mätning av inhemska utsläpp.

Sedan ser man ibland en del lite udda sätt att räkna, tex BNP / utsläpp som då skulle vara ett lite mer kapitalistiskt sätt att se på det och då kommer dom nordiska länderna högt.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ratio_of_GDP_to_carbon_dioxide_emissions
Och så finns det ibland någon form av skattning av politisk vilja, där hamnar Danmark högst upp följt av Sverige och Storbrittanien. Storbrittanien har gjort en bindande klimatlag som talar om hur mycket utsläppen ska minskas (känner inte till detaljerna) men landet gör väldigt lite för att uppfylla det.

2015-05-25 — Och nu kom det en artikel i ETC om ett nytt sätt att räkna.
http://www.etc.se/klimat/ny-matmetod-ritar-om-kartan-utslapp

2015-06-01 — Artikel i DN om att mäta konsumtionsperspektiv.
http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/

 

Leave a comment »

Miljöpartiet gick framåt i EU-valet

Miljöpartiet blev näst bästa parti i EU-valet i söndags.

Här är en genomgång av hur mycket klimatet kom upp i partiledardebatten 15 januari.

Och här Anders Wikmans reflektioner.

Kolla hur valet gick i detalj på Valmyndighetens hemsida.

 

 

Leave a comment »

Slutspurt EU-valet

Nu har det varit en hel del politik senaste tiden i media. Igår blev jag glad för det var debatt mellan Miljöpartiet och Moderaterna och det var en hel del som partierna har samma åsikt om, speciellt själva grundproblemet klimatförändringen. Det betyder att alla partier (utom möjligen SD) ser klimatförändring som en allvarigt hot mot miljön och ekonomin. Det var bra, nu är inte längre Miljöpartiet ett flummigt ytterlighetsparti vad gäller klimatet som jag har haft en känsla av att medelsvensson har tyckt förut. Tror det kan göra en hel del för att få upp frågan ordentligt till EU-valet på söndag och riksdagsvalet i höst.

Börja titta på 20:40.
http://www.svtplay.se/video/2054774/20-5-21-00

I USA är det en del diskussioner och det republikanska partiet har bekymmer med hur man ska ställa sig. Vissa säger att det inte finns någon klimatförändring men den nya inställningen hos Fox News är att klimatförändring är ett problem men att det är Kina som är boven. Vid en första anblick är det kanske riktigt men då ska man veta att varje amerikan släpper ut fyra gånger mer CO2 än varje kines. Och en svensk ligger precis mitt emallan. Men det beror delvis på hur man räknar, Sverige och USA importerar mycket prylar från Kina som alltså är CO2 utsläpp i Kina men för vår räkning, och det är inga små mängder det rör sig om. Dock så måste både Kina och Indien hitta en väg som är mer hållbar men det pågår en hel del. Kina är särklass störst på solceller tex med 30 GW installerad effekt (som 30 kärnkraftverk i effekt).

 

Leave a comment »

Elbilen – för och emot

Nu kör vi lite om elbilen. Först en videosnutt om en sak man kanske inte tänker på. Det går åt massor av el och andra resurser för att det ska finnas bensin på macken.

http://gatewayev.org/how-much-electricity-is-used-refine-a-gallon-of-gasoline

BENSINBIL

+ färdig infrastruktur för distribution av bensin

+ går att köra långt på en tankning

– skapar luftföroreningar

– ökar co2-halten i atmosfären, dvs orsakar klimatförändring

– går åt mycket resurser i form av el och vatten för att prospektera, raffinera olja

ELBIL

+ inga lokala utsläpp

+ billigare att underhålla elmotor, färre rörliga delar och ingen avgasrening

+ lättare att bygga ny mack för el, el finns nästan överallt

+ billigare att tanka

– batteripacken gör elbilen dyrare i inköp

– går inte lika långt på en tankning

 

Leave a comment »

Ny IPCC rapport

bild DN 2014-04-06

Ganska mycket prat om klimatet nuförtiden. Dels så är det valår i år, både till EU och riksdagen. Dels kom det en IPCC rapport i höstas och en förra veckan. Enligt Aktuellt är klimat och miljö den viktigaste valfrågan bland väljarna. Så vi kommer att få höra mycket mer under året.

I USA jobbar Obama och Kerry med klimatfrågan men det ser ut att gå ganska trögt. Dels så behöver USA skärpa till sig och så behöver man få mer sammarbete med andra länder, framförallt Kina och Indien.

Händelserna i Krim har också en del betydelse för EU som är beroende av Ryssland för gas och olja. Sverige köper olja från Norge och Ryssland och Norges oljeexport minskar dramatiskt. Vill vi vara helt beroende av Ryssland?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3278546

 

Om ni undrar över illustrationen till höger så är det ett mått på hur mycket energi som samlats på jorden pga att energibalansen har ändrats. Mer CO2 i atmosfären som ackumuleras gör att solens strålar tränger in men att värmen inte går ut lika mycket som den normalt borde.

Leave a comment »

Världsbankens kurs i klimatförändring

Har precis gått gratis onlinekurs om klimatförändring som Världsbanken anordnar.

Fyra veckors kurs där varje vecka inleds med ett material att läsa och videoklipp. Sedan finns det ett quiz med 15 frågor för att se att man har förståt innehållet. Slutet på vecka ett var en övning att läsa en artikel och skriva en recension av den. Inte så lätt, det skulle vara 400 ord och det är ganska mycket. Sedan fick man läsa och bedömma andras recensioner.

Vecka två var övningen att intervjua någon vän. Jag frågade på Facebook och en av mina FB-vänner Chris Bell svarade på några frågor och det blev en vettig diskussion. Skrev ner 400 ords beskrivning om den och skickade in. Sedan fick jag läsa två andra beskrivningar och en av dom var från en person i Bogota i Colombia. Mycket interesant, det bor 8 miljoner människor i Bogota och det blir mycket bilar. Ett förslag som han tyckte var toppen var att varje bil skulle få stå en dag i veckan.

Jag tyckte jag läst mycket om klimatförändring när jag gjorde kursen men det är i alla fall lärorikt, varje författare tar till sig problemet på sitt eget sätt. Jag kommer ihåg när Världsbanken kom med sin rapport innan föregående klimatmöte som denna gång var i Warsawa.

I huvudsak har denna kurs bekräftat det jag tidigare visste om klimatförändring. Jag gick med i Miljöpartiet för några år sedan för att jag vill jobba med klimatfrågan och hoppas att Sverige och alla andra länder kan hitta ett sätt att minska CO2 utsläppen lokalt och globalt.

Leave a comment »